โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
กรอบแผนพัฒนาการศึกษา 2557-2560
กรอบแผนพัฒนาการศึกษา 2557-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.45 KB