ประกาศราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.93 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.39 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/59-ข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.62 KB