ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นายนัทธี ถิ่นสาคู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นายนัทธี ถิ่นสาคู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต นายชอบ บุญเหลือ อดีต ผอ.โรงเรียนแหลมพันวา ผู้ช่วยอดีต สส. และทีมงานนายสุทา ประทีป ณ ถลาง นายชอบ บุญเหลือ นายบุญเสริม สุวรรณภูมิ นายอนุชา อาจหาญ และนายคารม เดิมหลิ่ม ผู้ช่วยดำเนินงาน สส.เขต 1 ได้จัดมอบหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน เพื่อใช้เป็นสิ่งป้องกันการระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า โควิด 19 โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครู และนักเรียน ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา 08.05 น. 3 กรกฏาคม 2563 (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:07   อ่าน 380 ครั้ง