โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
อนุสารประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม แผ่นที่ 16/2562
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมโครงการสัปดาห์ศิษย์ลูก นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานและได้ดำเนินกิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองรับฟังบรรยายโดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการ นางหฤทัย นวลศรีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางปัญญา ถาตงตาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน และจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองตามระดับชั้นของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อเวลา 09.00น.-12.00น. 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,10:17   อ่าน 49 ครั้ง