โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
อนุสารประชาสัมพันธ์
มิถุนายน 2562/33
มิถุนายน 2562/32
มิถุนายน 2562/31
มิถุนายน 2562/30
มิถุนายน 2562/29
มิถุนายน 2562/28
มิถุนายน 2562/27
มิถุนายน 2562/26
มิถุนายน 2562/25
มิถุนายน 2562/24
มิถุนายน 2562/23
มิถุนายน 2562/22
มิถุนายน 2562/21
มิถุนายน แผ่นที่ 20/2562
พฤษภาคม แผ่นที่ 18/2562
พฤษภาคม แผ่นที่ 16/2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
เมษายน 2562