โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
อนุสารประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
เมษายน 2562