โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
PLC ครั้งที่ 1
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ยินดีเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขค 2
ครูดี ศรีภูเก็ต 2566
เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย
พ่อแม่ใส่ใจสร้างวินัยจารจร
สวัสดีปีใหม่ 2566
แสดงความยินดี 2
แสดงความยินดี 1
สังคมหัวแข็ง ปี 7
ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมผู้เรียน