โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
ปฐมวัย

นางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ
ครู คศ.1

นางสาวอรพิน คาวิจิตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0