โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางหร่อกาฉ๊ะ วรรธนะวลัญช์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัญญา ถากงตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายจำลอง ลิมป์พัฒนโสภณ
ครู คศ.2