ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1797-4162
อีเมล์ : jump.2523@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:14  อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เหรียญทอง ระดับประเทศ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:14   อ่าน 24 ครั้ง