ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ โรงเรียน
http://www.banaonambor.ac.th

เพจ Facebook โรงเรียน 

https://web.facebook.com/aonambor/?ref=pages_you_manage

ข่าวประชาสัมพันธ์ไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน
https://photos.app.goo.gl/KREpgAHMozG52q118