ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.25 KB
Adobe Acrobat Document แบบบันทึกการใช้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.77 KB