ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณ​ คณะปาเจโร่ไทยแลนด์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 63
ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นายนัทธี ถิ่นสาคู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 63
ขอขอบคุณ​ บริษัทไทยซา​โก้​ ที่อนุเคราะห์​ จนท.มาช่วยดูแลระบบไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 63
ขอขอบพระคุณ​ นายพิศุทธิ์ หลักแหลม​ ประธาน ศภว.รุ่นเฟื้องฟ้า 25
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 63
นายณัฐพร สามารถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 63
ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
6 ช่องทางการเรียนรู้ทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
แอพพลิเคชั่น DLTV เพื่อการรับชมช่องของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 63
อบรมผ่านระบบทางไกลแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทางไกลและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน่้ำบ่อ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ช่องสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลสำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
รูปแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล สพฐ.
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 63