ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
16 พ.ค. ตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
17 พ.ค.เปิดเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
นางสาวปาริชาติ นักการรอง
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
นางสาวอรุณี อิสระโชติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี2564
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
โครงการโรงเรียนหัวแข็ง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
รับสมัครเขัาเรียนชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
8 วิธีขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
สาเหตุอะไรทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
โครงการคุณธรรม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
ช่องสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลสำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
รูปแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล สพฐ.
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63