ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2565
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
วิทยากรเครือข่ายขยายผล OBEC CONTENT CENTER สพป.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
ครูดีศรีอ่าวน้ำบ่อ 65
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
MOU สวมหมวกกันน๊อก 100%
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 65
สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
16 พ.ค. ตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
17 พ.ค.เปิดเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
นางสาวปาริชาติ นักการรอง
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
นางสาวอรุณี อิสระโชติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี2564
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
โครงการโรงเรียนหัวแข็ง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
รับสมัครเขัาเรียนชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
8 วิธีขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
สาเหตุอะไรทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65