ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา
โครงการคุณธรรม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
บริษัท Phuket.net จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่องแนวการปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรจากการแพร่ระบาดโควิท 19 (ฉบับ
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่อง การติดต่องานราชการภายในโรงเรียนสถานการณ์COVID-19
นายอรรคพล นนทรี บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ
ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขอขอบพระคุณ​ คณะปาเจโร่ไทยแลนด์
ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นายนัทธี ถิ่นสาคู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต
ขอขอบคุณ​ บริษัทไทยซา​โก้​ ที่อนุเคราะห์​ จนท.มาช่วยดูแลระบบไฟฟ้า
ขอขอบพระคุณ​ นายพิศุทธิ์ หลักแหลม​ ประธาน ศภว.รุ่นเฟื้องฟ้า 25
นายณัฐพร สามารถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
6 ช่องทางการเรียนรู้ทางไกล
แอพพลิเคชั่น DLTV เพื่อการรับชมช่องของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อบรมผ่านระบบทางไกลแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทางไกลและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน
ประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน่้ำบ่อ ปีการศึกษา 2562
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ปีการศึกษา 2563
ช่องสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลสำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล
รูปแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล สพฐ.
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อ
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต 4 มีนาคม 2563