สมุดเยี่ยมชม

เยี่ยมชมลำดับที่ 1
เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปัจจุบันได้จบการศึกษาปริญาตรี แต่อยากขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนจนสามารถมีสัมมาอาชีพ อยู่ในสังคมได้และเป็นคนดีในสังคม เมื่อได้เข้ามาดูใน Web ของโรงเรียนทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ คุณครูทุกท่านที่เคยสั่งสอนเรามา ซึ่งบางท่านอาจจะไม่เห็นใน Web นี้แล้วก็ตามเพราะอาจจะเกษียณไปแล้ว (ถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียว)ขอขอบคุณอีกครั้งที่เพาะบ่มต้นกล้าเล็กๆ อย่างพวกเรา จนกลายเป็นต้นไม้ที่ทนต่อแรงลม แรงฝนตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ไอพี : 124.122.81.29
วันที่ : 13 พ.ค. 2557,11:10 น.กฎกติกาของสมุดเยี่ยมโรงเรียน
1) ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่พูดวาจาทำให้แตกร้าวกัน ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์
2) ไม่โพส ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งไม่เป็นความจริง บิดเบือน ตำหนิติเตียน จาบจ้วงพระรัตนตรัย หรือ บุคคลใดๆ ในทางเสียหาย
3) ไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม ประเพณี
4) ไม่โพส รูป วิดีโอคลิป โป๊ ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรม ลงในกระทู้และในรูปแทนตัว
5) ไม่เผยแผ่สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิ

ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน

ข้อความสมุดเยี่ยมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบทั้งหมดจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
กรอกรหัส :