ปฐมวัย

นางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรพิน คาวิจิตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวณาดาร์ สนิแว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2