ปฐมวัย

นางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอรพิน คาวิจิตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวณาดาร์ สนิแว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2