หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางปัญญา ถากงตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6