ภาพกิจกรรม
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคุณครูรพีพร คุณครูอมลวัทน์ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ณ ห้องประชุมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ถ่ายภาพโดยครูอมลวัทน์
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2562,23:29   อ่าน 150 ครั้ง