ภาพกิจกรรม
โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อจัดกิจกรรมตามโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม พ.ศ 2562 
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2562,21:33   อ่าน 104 ครั้ง