ภาพกิจกรรม
ต้อนรับกับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับกับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึง11.30น. 19 มิถุนายน 2562 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฟีฟา โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,09:50   อ่าน 69 ครั้ง