ภาพกิจกรรม
คณะกรรมประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูปัญญา ถากงตา คุณครูหฤทัย นวลศรี คุณครูไวกูลณ์ ชะรารัตน์ ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน การนำเสนอโดยคุณครูฮาฟีซา เจะเฮาะ และครูรพีพร นันทภักดิ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อให้กับคณะกรรมการการประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ภูเก็ต เพื่อประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00น.-11.30น. ณ ห้องประชุมอินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ภาพโดยเด็กชายอนิรุต ม.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,10:04   อ่าน 106 ครั้ง