ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเปิดงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนางฮาฟีซา เจะเฮาะ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานและดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่มอบเกียรติบัตรวาดภาพ แต่งกลอน ประกวดแต่งกายในวรรณคดี แข่งขันตอบปัญหา ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฟีฟาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเมื่อเวลา12.30น.ถึง
15.00น. 26 มิถุนายน 2562 ภาพโดยเด็กชายอนิรุต ม.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,10:10   อ่าน 89 ครั้ง