โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
ภาพกิจกรรม
ค่ายอบรมเยาวชนยุคใหม่ สร้างสรรค์ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตปัญหาวัยรุ่น ปีการศึกษา 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต เข้าค่ายอบรมเยาวชนยุคใหม่ สร้างสรรค์ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตปัญหาวัยรุ่น ปีที่ 6 จำนวน 117 คน ตั้งแต่วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฟีฟาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต 
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,14:23   อ่าน 77 ครั้ง