โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (SELF CARE) ปีการศึกษา 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อสพป.ภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (SELF CARE) ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฟีฟ่า โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง16.00น.8 กรกฎาคม 2562 จัดทำโครงการในครั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตสนับสนุนงบประมาณเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ตภาพโดยครูมะลิ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,14:38   อ่าน 95 ครั้ง