ภาพกิจกรรม
ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค
นางสาวอรุณี อิสระโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวมะลิวัลย์ คงทวี และผู้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่เวลา 08.10 น. - 08.20 น. 24 กรกฎาคม 2563 (ภาพครูหนิง/ข่าวชายขอบ)
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,23:45   อ่าน 12 ครั้ง