ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนใส่ใจสุขภาพ ร่วมใจป้องกันโควิด 19
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในโครงการเยาวชนใส่ใจสุขภาพ ร่วมใจป้องกันโควิด 19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา โควิด 19 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับห้องเรียน โดยนายชัยยุทธ ฟักมงคล หัวหน้าโครงการได้แนะนำการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและการใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ถูกวิธีให้กับนักเรียน ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่ ตั้งแต่เวลา 12.40 น.-13.00 น. 24 กรกฎาคม 2563 (ภาพครูหนิง/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,23:48   อ่าน 12 ครั้ง