ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกอบด้วย นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ได้ลงนามถวายพระพรชัย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกสอน นายจารุวัฒน์ วิกรม ธีรานันท์ ได้ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เปิดกรวย อ่านสารราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำคณะครู ถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกสอน ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-15.30 น. 28 กรกฎาคม 2563 (ภาพครูณาดาร์ ครูแพร ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,20:05   อ่าน 10 ครั้ง