ภาพกิจกรรม
กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ลงนามถวายพระพรชัย ร.10
นางรพีพร นันทภักดิ์ ผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ได้นำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมใจปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพรชัย ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่ และบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงเรียน เวลา 08.10 น.- 09.30 น. 29 กรกฏาคม 2563 (ภาพครูหงส์ ครูแพร ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,11:28   อ่าน 7 ครั้ง