ภาพกิจกรรม
ประกวดหนูน้อยฟันสวย ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวย ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งนางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย และคณะครูปฐมวัยดำเนินกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการตัดสินหนูน้อยฟันสวย 1.นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2.นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 3. นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนในชั้นเรียน ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00น.-10.30น. 29 กรกฏาคม 2563 (ภาพครูณาดาร์ ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,11:31   อ่าน 2 ครั้ง