ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดย นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมคณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้จัดการแข่งขันประกวดการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 29 กรกฏาคม 2563 (ภาพครูณัฐสริลชา ครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,11:36   อ่าน 13 ครั้ง