ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงนามถวายพระพรชัย ร.10
ายปรัชญา บุตรครุธ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูสอนประจำวิชาสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเนื้อหาวิชาเสริมทักษะของการเรียนรู้ปฏิบัติจริง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา 08.30 น.- 09.30 น. 30 กรกฎาคม 2563 (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,11:39   อ่าน 8 ครั้ง