ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายเส้นชัยจัดมอบเหรียญรางวัล
การจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ PHUKET SPORTS FESTIVAL 2020 ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 บุคลากรโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน โดยมี นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายเส้นชัยจัดมอบเหรียญรางวัลและฝ่ายอาหารสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ร่วมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ภูเก็ตเฟสติวัล ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 ในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 05.00น.-07.00น. 30 สิงหาคม 2563 (ภาพครูหงส์ ครูแพร ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,16:14   อ่าน 17 ครั้ง