ภาพกิจกรรม
มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้างานทุนการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแนวทางของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา 09.00น. 2 กันยายน 2563 (ภาพ/ข่าวครูกัญญารัตน์)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,16:44   อ่าน 13 ครั้ง