ภาพกิจกรรม
อบรมในโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติดสู่วัคซีนใจ(อสม.) ประจำปี 2563
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบ้า่นอ่าวน้ำบ่อเข้ารับการอบรมในโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติดสู่วัคซีนใจ(อสม.) ประจำปี 2563 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวบ่อ ตั้งแต่เวลา 13.00น.-16.00น. 2 กันยายน 2563 (ภาพ/ข่าวครูดาว)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,16:46   อ่าน 24 ครั้ง