ภาพกิจกรรม
ร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ประจำปี2563 จังหวัดภูเก็ต
นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ประจำปี2563 จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 14 ปีหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปีหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปีหญิง โดยมีครูฝึกสอน นางสาวอรุณี อิสระโชติ และนางสาวมะลิวัลย์ คงทวี ณ สนามกีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต 12 กันยายน 2563 (ภาพ/ข่าวครูมะลิวัลย์)
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,18:52   อ่าน 18 ครั้ง