ภาพกิจกรรม
คณะผู้ใหญ่ใจดี Miss Mom Phuket
นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี Miss Mom Phuket ได้นำขนมและนมเปี้ยวมาเลี้ยงนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา 11.00น. 15 กันยายน 2563 (ภาพ/ข่าวครูหนิง)
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,20:34   อ่าน 15 ครั้ง