ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีวันลอยกระทงในโครงการเทศบาลตำบลวิชิต
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดทำกระทงใบใหญ่เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทงในโครงการเทศบาลตำบลวิชิต ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา 11.00 น. 30 ตุลาคม 2563 (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,11:45   อ่าน 27 ครั้ง