ภาพกิจกรรม
ประกวดประดิษฐ์กระทงลอยตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
การประกวดประดิษฐ์กระทงลอยตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต ทีมที่ 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย 1.นางสาวศิรินทิพย์ ซุ่นเซ่ง 2.นางสาวนัภทพร พาลุกา 3.นางสาวสุพิน ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชยรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงจันทร์จิรา ส่องรอบ 2.เด็กหญิงชลลดา นงวางค์ 3.เด็กหญิงสุกัญญา ลาหมีด โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อมการประดิษฐ์กระทงลอย คือ 1 นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ 2.นายปรัชญา บุตรครุธ ผู้สนับสนุน นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ณ เทศบาลตำบลวิชิต 30 ตุลาคม 2563 (ภาพ/ข่าวครูปรัชญา)
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,15:33   อ่าน 22 ครั้ง