ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศประกวดการประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงาม ระดับสถานศึกษา สืบสานประเพณีลอยกระทง 2563
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปริชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลวิชิตขึ้นมอบรางวัลกิจกรรมการแสดงของนักเรียน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานนางปัญญา ถากงตา นางรพีพร นันทภักดิ์ และนางหฤทัย นวลศรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดการประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงาม ระดับสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,18:44   อ่าน 50 ครั้ง