ภาพกิจกรรม
จัดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้คำแนะนำและร่วมกับคณะครูจัดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้นโดยมีวิทยากรพี่เลี้ยง นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวมัชฌิชา ทุ่งคาใน และนางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ให้ข้อเสนอแนะกับคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา 16.30 น.-18.00 น. (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2563,10:45   อ่าน 20 ครั้ง