ภาพกิจกรรม
นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะสำรวจพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย นางปัญญา ถากงตา นางรพีพร นันทภักดิ์ นางหฤทัย นวลศรี หทัยรัตน์ เสี้ยมสอน และฝ่ายอาคารสถานที่ นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล ร่วมประชุมพัฒนาพื้นที่โรงเรียนเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อโดยสำรวจพื้นที่ขยายสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนกับนายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะสำรวจพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา15.30 -16.30 16 ธันวาคม 2563 (ภาพ/ข่าวครูรพีพร)
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:36   อ่าน 31 ครั้ง