ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารบริษัทไทยแลนด์สมายด์ติ้ง แอนด์รีไฟนิ่ง มอบทุนการศึกษา
างสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้างานทุนการศึกษาโรงเรียน และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 12 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ยากจน จากคณะผู้บริหารบริษัทไทยแลนด์สมายด์ติ้ง แอนด์รีไฟนิ่ง จำนวน 12 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น เป็นเงิน 15,000 บาท เมื่อเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาแล้ว นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับคณะผู้บริหารบริษัทไทยแลนด์สมายด์ติ้ง แอนด์รีไฟนิ่ง ณ ห้องประชุมนักเรียนโรงเรียนแหลมพันวา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. (ภาพ/ข่าวครูกัญญารัตน์)
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,16:56   อ่าน 32 ครั้ง