ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากการจบการศึกษาภาคบังคับ
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายชัยยุทธ ฟักมงคล ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติบูรณาการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากการจบการศึกษาภาคบังคับ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระทู้ ชั้น 3 อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30น.-12.00น.(ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563,11:33   อ่าน 80 ครั้ง