ภาพกิจกรรม
การวัดผลและประเมินผลการอ่าน-เขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ร่วมดำเนินจัดการวัดผลและประเมินผลการอ่าน-เขียน ตามแนวทางนโยบาย"เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่เวลา 13.00น.-15.00น. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ภาพ/ข่าวครูณัฐสริลชา)
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2563,10:57   อ่าน 87 ครั้ง