ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดยมี นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางหฤทัย นวลศรี ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลางสนามสอบ จัดเตรียมเอกสารการทดสอบการอ่านป.1 (RT) พร้อมด้วยคณะครูปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน และนางสาวชัญญานุช ชุมดี ห้องสอบที่ 2 นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร และนางสาวอรณิช สินโต กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ตั้งแต่เวลา 08.30น.-15.30น. 19 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพครูณัฐสริลชา/ข่าวครูดาว)
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,08:09   อ่าน 124 ครั้ง