ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถผู้เรียน ป.3 (NT) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานสนามสอบ NT พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และนางหฤทัย นวลศรี กรรมการกลางสนามสอบ ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถผู้เรียน ป.3 (NT) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูสังกัด สพป.ภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ และมีคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ คือนางสาวอรณิชา สินโต ณ โรงเรียนแหลมพันวา นางสาวมะลิวัลย์ คงทวี นางสาวนพรัตน์ เพชรลูก และนางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00 น. (ภาพรองปาริชาติ/ข่าวครูดาว)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,16:17   อ่าน 89 ครั้ง