ภาพกิจกรรม
ยุติธรรมและโปร่งใส
นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย และนางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะสิเหร่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30น.-12.00 น.(ภาพ/ข่าวครูดาว)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,16:19   อ่าน 89 ครั้ง