ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2564
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ในโครงการการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 31 มืนาคม 2564-2 เมษายน 2564 และดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีนายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2564 และรับฟังการกล่าวรายงานโดยนางสา่วอรุณี อิสระโชติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และเปตอง การแข่งขันกรีฑานักเรียนแบ่งเป็นรุ่น 5 ปีชาย/หญิง รุ่น 6 ปีชาย/หญิง รุ่น 8 ปีชาย/หญิง รุ่น 10 ปีชาย/หญิง รุ่น 12 ปีชาย/หญิง รุ่น 14-16 ปีชาย/หญิง แล้ว ดำเนินการแข่งขันกรีฑา ประกวดกองเชียร์ และมีการแข่งกีฬาระหว่างครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นคู่สุดท้ายของการแข่งขัน ประก่าศผลคะแนนรวมกีฬาทุกประเภทและมอบโล่ห์รางวัลให้แต่ละหน่วยสี นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วันที่ 2 เมษายน 2564 (ภาพครูหงส์ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,14:47   อ่าน 191 ครั้ง