ภาพกิจกรรม
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563 และนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมเป็นเกียรติและชมการแสดงรำอวยพรจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางหฤทัย นวลศรี ครูประจำชั้นเป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับฟังการกล่าวรายงานจากนางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้ากิจกรรมวันแห่งความสำเร็จและได้มอบประกาศนียบัตรของบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนและได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูระดับปฐมวัย ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่เวลา 08.30 น-10.00 น. 8 เมษายน 2564 (ภาพครูหงส์ ครูกาญ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,10:19   อ่าน 67 ครั้ง