ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน รับการประเมินครั้งที่ 3 นางสาวนพรัตน์ เพชรลูก รับการประเมินครั้งที่ 3 และ นางสาวศานตมล ขุมทอง รับการประเมินครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่เวลา 09.00น.-11.30น. วันที่ 9 เมษายน 2564 (ภาพครูมุก/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,10:34   อ่าน 73 ครั้ง