ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมกับคณะทำงานเทศบาลตำบลวิชิตบริการฉีดน้ำทำความสะอาดถนนรอบโรงเรียน คณะครูทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน ต้นหญ้า ตัดกิ่งไม้ ตกแต่งจุดเช็คอินโรงเรียน เตรียมความพร้อมด้านความสะอาด และความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น-17.30น. ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพครูหงส์ ครูธวลิดา /ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2564,15:37   อ่าน 532 ครั้ง