ภาพกิจกรรม
กลุ่มแกนนำเยาวชน Gen Z รณรงค์การไม่สูบบุหรี่
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าโทษของการสูบบุหรี่ให้กับเยาวชนนำความรู้ไปขยายผลในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มแกนนำเยาวชน Gen Z โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เด็กชายพงศภัค หย่าหลงเด็กชายรัชกฤช อยู่มั่น เด็กชายณัฐวุฒิ แวดล้อม เด็กชายวราวุทธิ์ บิลม่าหลี เด็กชายเกชา ยุคุณธร เด็กชายอิสกันดาร์ ยูโซะนายกันตวิชญ์ จุลศรี (แกนนำรับเชิญ)และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากการสูบบุหรี่ การตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมแจกรางวัล และการแสดงดนตรีเยาวชน Gen Z ภูเก็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30น- 11.30น.(ภาพครูอรุณี ครูดาว/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,14:53   อ่าน 25 ครั้ง